Perustason ammattipätevyyskoulutus

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä edistää ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus – 35 tuntia koulutusta, 5 jatkokoulutuspäivää. Suoritettujen koulutuspäivien jälkeen kuljettaja hakee joko ammattipätevyyskorttia Ajovarmalta tai Poliisilta ammattipätevyysmerkintää ajokorttiin. 

(Lähde: TraFi)

Lue lisää ammattipätevyysvaatimuksista tästä tai 
katso Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedote.

Green Drivers on liikenteen turvallisuusvirasto TraFin hyväksymä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyyskoulutusta järjestävä  koulutuskeskus. Koulutuslupamme kattaa sekä perustason- että jatkokoulutuksen.

Perustason ammattipätevyyskurssin kesto on 140 tai 280 tuntia

Perustason koulutuksen pituus riippuu kuljettajan iästä ja ajokortista

D1 / D1E D / DE C / CE C1 / C1E
18 vuotta 280 h 140 h
21 vuotta 140 h 280 h* 140 h 140 h
23 vuotta 140 h 140 h

(*) 21 vuotta täyttänyt voi kuljettaa paikallisliikenteessä säännöllisellä, enintään 50 kilometrin pituisella reitillä, vaikka hän on saavuttanut perustason ammattipätevyyden nopeutetulla koulutuksella (140 h)

Myös perustason suorittaneet ylläpitävät ammattipätevyyttä jatkokoulutuspäivillä (35 h) 5 vuoden jaksoissa, joista ensimmäinen jakso alkaa ammattipätevyyskokeen suorittamisesta.

Liikennelajin korotus sisältää 35 tuntia ammattipätevyyskoulutusta, jos henkilö haluaa laajentaa ammattipätevyyden koskemaan myös tavaraliikennettä tai henkilöliikennettä. Tämä koskee, kun toinen ajokorteista on suoritettu direktiivin voimaantulon jälkeen ja henkilöllä on voimassaoleva ammattipätevyys toiseen luokkaan.

Katso tulevat koulutukset ja ilmoittaudu