Kuorma-auto- ja yhdistelmäajokortit

Kuorma-auto-opetus

Kuorma-auto-opetus jakautuu teoria- ja ajo-opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opetuksen läpiviemiseksi. Ajo-opetus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali tukee oppimistasi sekä kotona että koulussa. Saat lisäksi mahdollisuuden harjoitella liikennetilanteita ja teoriakysymyksiä autokoululla tai kotona.

HUOM! C1- tai C-luokan kursseille osallistuminen vaatii voimassaolevan B-luokan ajo-oikeuden! C1- ja C-korttikurssi ei sisällä ammattipätevyyskoulutusta. Jos kuljettaja haluaa ammattimaiseen liikenteeseen, niin hänen tulee käydä perustason ammattipätevyyskoulutus.  Järjestämme myös raskaan yhdistelmän koulutusta. Lisätietoja näistä ammattiliikenteen puolelta.

Yhdistelmäkortit

Yhdistelmäkoulutus jakaantuu C1E- ja CE-koulutukseen. Koulutusta järjestetään sekä luokassa että ajoharjoituksissa. Jokaiselle koulutettavalla tehdään henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen läpiviemiseksi. Ajokoulutus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan. Koulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali tukee oppimistasi sekä kotona että koulussa.

HUOM! C1E- tai CE-luokan kursseille osallistuminen vaatii voimassaolevan vetoauton luokkaa vastaavan ajo-oikeuden! C1E- ja CE-korttikurssi ei sisällä ammattipätevyyskoulutusta. Jos kuljettaja haluaa ammattimaiseen liikenteeseen, niin hänen tulee käydä myös perustason ammattipätevyyskoulutus. 

Nykylainsäädännöllä ei ole enää mahdollista saada työkokemushyvitystä opetusmääriin rekkakorttia ajettaessa. Vähennyksiä saa perustason ammattipätevyyskoulutuksen voimassaolon johdosta sekä kuorma- että linja-autokortin myöntämispäivämäärän mukaisesti. Tälllöin vaaditaan myös voimassaoleva kuljettajan ammattipätevyys. Lisää tietoa alavalikoista.

Kuorma-auto- ja yhdistelmäajokortit Green Driversiltä

Mitä saa ajaa:

C-kortilla saa kuljettaa ajoneuvoa jonka kokonaismassa ylittää 3500 kg, rekisteriotteeseen merkitty henkilömäärä enintään 1+8 ja kuljettaa yhdistelmää, jossa on tällainen vetoauto sekä kytketty perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

C1-kortilla saa kuljettaa ajoneuvoa jonka kokonaismassa on enintään 7500 kg, rekisteriotteeseen merkitty henkilömäärä enintään 1+8 ja kuljettaa yhdistelmää, jossa on tällainen vetoauto sekä kytketty perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

CE-kortti oikeuttaa kuljettamaan kaikkia kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmiä.

C1E-kortti oikeuttaa kevyen kuorma-auton ja siihen kytketyn jarrullisen perävaunun kuljettamiseen. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 12000 kg.

Kurssit

C-kortti

Kurssiin sisältyy:

 • 12 kuorma-auto oppituntia
 • Täydellinen oppimateriaali
 • 10 ajotuntia ajoharjoittelua kuorma-autolla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 1350 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu
+ 134 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Ilmoittaudu

C1-kortti

Kurssiin sisältyy:

 • 2 kuorma-auto oppituntia. Luokkaopetuksena tai verkko-oppitunteina.
 • Täydellinen oppimateriaali
 • 3 ajotuntia ajoharjoittelua kuorma-autolla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 546 €

+ 40 € ajokorttilupamaksu
+ 134 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Ilmoittaudu

CE-kortti

Kurssiin sisältyy:

 • 15 teoriatuntia
 • 30 ajotuntia
 • kuorman varmistamisharjoitus
 • kuljettajantutkinto

HINTA: 3470 € (alv 0%)

+ viranomaiskulut 181 €

1. Jos kurssille tulevalla on C-luokan ajo-oikeuden lisäksi C1E-luokan ajo-oikeus ovat opetusmäärät 7 teoriatuntia ja 20 tuntia ajo-opetusta. 2600 € (alv 0%, +viranomaiskulut 181 €)

2. TÄYDENTÄVÄ OPETUS: Jos henkilön 140 h perustason ammattipätevyyskoulutus ollut voimassa vähintään kaksi vuotta tai 280 h koulutus vähintään yhden vuoden ajan, ovat opetusmäärät 5 teoriatuntia ja 10 tuntia ajo-opetusta. Hinta tällöin 1400 € (alv 0%, +viranomaiskulut 181 €)

3. TÄYDENTÄVÄ OPETUS: Mikäli henkilön kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009 tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008 pääsee kuljettajantutkintoon täydentävillä opetusmäärillä, jos henkilöllä on voimassa kuljettajan ammattipätevyys. Opetusmäärät myös tässä tapauksessa 5 teoriatuntia ja 10 tuntia ajo-opetusta. Hinta tällöin 1400 € (alv 0%,  +viranomaiskulut 181 €).

Ilmoittaudu

C1E-kortti

Kurssiin sisältyy: 

 • 3 teoriatuntia. Luokkaopetuksena tai verkko-oppituntina
 • 3 ajotuntia
 • kouluajoneuvoyhdistelmän käyttö ajokokeessa
 • nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 620 € 

+ ajokorttilupamaksu 40 €

+ kuljettajatutkintomaksu 145€

Ilmoittaudu