MOOTTORIPYÖRÄOPETUS

Moottoripyöräopetusta sinulle antaa moottoripyöräilyyn erikoistunut liikenneopettaja, joka on itsekin aktiivinen moottoripyöräilijä. Moottoripyöräily on lajina paljon haastavampaa kuin autoilu, joten opettaminenkin vaatii erityistaitoja ja erityistä paneutumista asiaan. Meiltä saat osaavan ja asiantuntevan opetuksen.

Mitä saa ajaa:

A1-kortilla saa ajaa mp:tä jonka kuutiotilavuus on enintään 125 cm3 sekä teho enintään 11 kw. Lisäksi A1-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan AM- ja T-luokan ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Ikäraja 16v.
A2-kortilla saa ajaa mp:tä jonka teho on enintään 35 kw, myöskään teho/painosuhde ei saa ylittää 0,20kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvoista, jonka teho oli yli kaksi kertaa suurempi. Lisäksi A2-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan AM- ja T-luokan ajokortilla ajettavia ajoneuvoja. Ikäraja 18v.
A-kortilla saa ajaa mp:tä jonka tehoa eikä kuutiotilavuutta ei ole rajoitettu. Lisäksi A-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan AM- ja T-luokan ajokortilla ajettavia ajoneuvoja sekä kolmipyöriä joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW. Ikäraja 24v.

Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin kaikilla kursseillamme.

Kurssit

A1-kortti

Hinta:
688 € A1 (verkkoteoriat)
743 € A1 (teoriat luokassa)

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 100 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Hinnat sisältävät vähimmäisopetusmäärän sekä koulupyörän käytön ajokokeessa.

Kurssiin sisältyy:

 • Moottoripyöräopetukseen erikoistunut liikenneopettaja
 • turvallisuuskoulutus 
 • 5 ajotuntia ajoharjoittelua kevytmoottoripyörällä (harj.luvalla 4 ajotuntia)
 • Oppimateriaali
 • Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin
 • Koulupyörän käyttö ajokokeessa
 • Nettreeni nettiharjoittelutunnukset

Huom! Kortin korottajilla on pienemmät opiskelumäärät!

Ilmoittaudu

A2-kortti

Hinta: 639 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 100 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Hinnat sisältävät vähimmäisopetusmäärän sekä koulupyörän käytön ajokokeessa.

Kurssiin sisältyy: (jos väh. B-ajokortti pohjalla)

 • Moottoripyöräopetukseen erikoistunut liikenneopettaja
 • 5 ajotuntia ajoharjoittelua moottoripyörällä
 • Oppimateriaali
 • Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin
 • Koulupyörän käyttö ajokokeessa
 • Nettreeni nettiharjoittelutunnukset

Ilmoittaudu

A-kortti

Hinta: 639 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 100 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Hinnat sisältävät vähimmäisopetusmäärän sekä koulupyörän käytön ajokokeessa.

Kurssiin sisältyy: (jos väh. B-ajokortti pohjalla)

 • Moottoripyöräopetukseen erikoistunut liikenneopettaja
 • 5 ajotuntia ajoharjoittelua moottoripyörällä
 • Oppimateriaali
 • Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin
 • Koulupyörän käyttö ajokokeessa
 • Nettreeni nettiharjoittelutunnukset

Ilmoittaudu

A1 > A2 -valmennusjakso

Hinta: 460 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille

18 vuotias, kaksi vuotta A1-kortin omannut voi halutessaan korottaa A1-korttinsa A2-kortiksi seitsemän tunnin korotuskoulutuksella, jonka pääpaino on taajama-ajossa.

Kurssiin sisältyy:

 • Moottoripyöräopetukseen erikoistunut liikenneopettaja
 • 2 moottoripyöräoppituntia luokassa
 • 5 ajotuntia ajoharjoittelua moottoripyörällä
 • Oppimateriaali
 • Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin

HUOM! Valmennusjaksot eivät sisällä kuljettajantutkintoa!

Ilmoittaudu

A2 > A -valmennusjakso

Hinta: 460 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille

20 vuotias, kaksi vuotta A2-kortin omannut voi halutessaan korottaa A2-korttinsa A-kortiksi seitsemän tunnin korotuskoulutuksella, jonka pääpaino on maantieajossa.

Kurssiin sisältyy:

 • Moottoripyöräopetukseen erikoistunut liikenneopettaja
 • 2 moottoripyöräoppituntia luokassa
 • 5 ajotuntia ajoharjoittelua moottoripyörällä
 • Oppimateriaali
 • Täydelliset ajovarusteet ajoharjoituksiin

HUOM! Valmennusjaksot eivät sisällä kuljettajantutkintoa!

Ilmoittaudu

Vuoden 2017 lakimuutosten myötä uuden ajokortin suorittamiseen vaadittavat koulutusmäärät ovat muuttuneet. Oppilaalla on nyt aiempaa parempi mahdollisuus valita itse opintosisältönsä. Green Driversin ajokortin hintalaskurilla voit kätevästi laskea oman tarpeesi mukaisen ajokoulutuksen hinnan.

Muistathan, että ajoneuvon kuljettajana olet vastuussa paitsi omasta, myös muiden liikenteessä kulkevien turvallisuudesta. Harjoittele siis riittävästi.

Huomioithan, että kaikkiin hintoihimme lisätään toimistomaksu 20 €.

Moottoripyörä

Kokonaishinta: 0€ +viranomaismaksut

Tulosta ennen lähettämistä

Ajo-opetuksen lisätiedot

Huomioithan, että kaikkiin hintoihimme lisätään toimistomaksu 20 €.

Ajokortti­opetuksen tuntimäärät ja sisältö

Ajokorttia varten sinun pitää hankkia vähintään tietty määrä opetusta. Opetusmäärät vaihtelevat ajokorttiluokasta riippuen. 

Alla ryhmän 1 eli mopon (AM/120), mopoauton (AM/121), traktorin (T), moottoripyörän (A1, A2, A) ja henkilöauton (B, BE) ajokorttien suorittamiseen vaadittavat tuntimäärät. 

Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.

 • Opetus sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita.
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa ajokorttia suorittavalle perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
 • Pyydä suoritetusta koulutuksesta todistus opettajalta. Tarvitset sitä mennessäsi teoria- ja ajokokeeseen. 
 • Opetuslupaopetuksessa EAS-koulutus tulee olla suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista.

Traktorin (T), mopon (AM/120) ja mopoauton (AM/121) ajokorttia varten ei vaadita pakollista ajo-opetusta, mutta se on suositeltavaa tutkinnon läpäisemiseksi.

Pakolliset tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia. Ajamisen opettelu on yksilöllistä, ja kuljettajaksi oppimiseen tarvitaan vaihteleva määrä harjoitusta. Ajamisessakin harjoitus tekee mestarin – mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi ja luotettavammaksi kuljettajaksi kehityt.

Ajo-opetuksen määrä riippuu suoritettavasta ajokortti­luokasta

 • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.
 • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.
 • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.

Riskien­tunnistamis­koulutus

Riskientunnistamiskoulutus on pakollinen vain henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajalle. Koulutus sisältää neljä teoriatuntia ja neljä ajotuntia.

 • Opetus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Ajo-opetus voidaan osin antaa simulaattorilla.
 • Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen ja tuetaan muutenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.