Henkilöauto-opetus - B-kortti

Henkilöauto-opetus jakautuu luokka- ja ajo-opetukseen. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma luokkaopetukseen läpiviemiseksi. Ajo-opetus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan, sisältäen monipuolisia opetusaiheita mm. sekä liukkaalla että pimeällä ajamisen opetuksen.

Opetuksessa käytettävä monipuolinen opiskelumateriaali tukee oppimistasi opiskeluaikanasi. Emme opiskele ainoastaan ajokoetta varten vaan elämää varten. Pyrimme tekemään koulutettavasta turvallisen, muut huomioonottavan ja ympäristöystävällisen kuljettajan.

Mitä saa ajaa:

B-kortilla saa kuljettaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg sekä rekisteröintitodistukseen merkitty henkilömäärä enintään 1+8.

Jos kytketään perävaunu:

Vetoautoon saadaan kytkeä enintään 750 kg perävaunu, jos perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg, saa yhdistelmän kokomaismassa tällöin olla enintään 3500 kg.

Henkilöauto-opetus Green Drivesilta

Kurssit

B-kortti

Kurssiin sisältyy

 • 19 liikenneoppituntia luokassa
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 17 tuntia ajoharjoittelua
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Pimeänajonkoulutus simulaattorilla
 • Ajokaista.com nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 1595 €

+ 40 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 96 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle
+ 70 € ratamaksu liukkaankelinradalle

Ilmoittaudu

Ajokorttiluokan korotus AM > B

Kurssiin sisältyy

 • 17 liikenneoppituntia luokassa
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 16 tuntia ajoharjoittelua
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Pimeänajonkoulutus simulaattorilla
 • Ajokaista.com nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 1560 € ( 1326 € jos hyödynnetään verkko- ja simulaattoriopetusta)

+ 40 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 96 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle
+ 70 € ratamaksu liukkaankelinradalle

Ilmoittaudu

Ajokorttiluokan korotus A1 > A1B

Kurssiin sisältyy

 • 13 liikenneoppituntia luokassa
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 12 tuntia ajoharjoittelua
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Pimeänajonkoulutus simulaattorilla
 • Ajokaista.com nettiharjoittelutunnukset

Hinta: 1 370 € ( 1 250 € jos hyödynnetään verkko- ja simulaattoriopetusta)

+ 40 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 96 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle
+ 70 € ratamaksu liukkaankelinradalle

Ilmoittaudu

B-kortti Verkko-opiskeluna

Kurssiin sisältyy:

 • 19 liikenneoppituntia verkossa ja luokassa
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 17 tuntia ajoharjoittelua, joista 3 tuntia simulaattorilla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Pimeänajonkoulutus simulaattorilla
 • Ajokaista.com -nettiharjoittelutunnukset

Ensimmäisellä teoriatunnilla käydään läpi autokoulun etenemisjärjestys ja annetaan ohjeet verkko-opiskelun suoritukseen
Tunnit 2-13 suoritat verkossa ajasta ja paikasta riippumatta
Tunnit 14-19 käydään jälleen autokoululla

Trafi on myöntänyt verkko-opiskeluun kokeiluluvan 30.6.2018 saakka.

Kokeilussa on mukana 8 autokoulua Suomessa ja Green Drivers on niistä yksi.

Hinta: 1399 €

+ 40 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 96 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle
+ 70 € ratamaksu liukkaankelinradalle

Ilmoittaudu

Harjoitteluvaiheen opetus

Henkilöauto-opetus opetus jatkuu harjoitteluvaiheen palautejaksolla, johon on suositeltavaa osallistua n. 1 kk perusvaiheen päättymisen jälkeen. Palautejaksolla opiskelu koostuu henkilökohtaisesta ajosta sekä kahdesta ryhmäopetustunnista. Ensimmäisellä ajotunnilla syvennytään kuljettajantutkinnon ajokokeen palautteessa havaittuihin seikkoihin.

Palautejakso jatkuu ryhmäopetustunnilla luokassa, jossa valmistellaan tulevaa ryhmäajotuntia. Ryhmäajotunnilla tehdään ryhmänä matka johonkin sopivan matkan päässä olevaan kohteeseen. Mukavaa matkaa..

Kurssiin sisältyy

 • Henkilökohtainen ajotunti
 • Ryhmäopetustunti luokassa
 • Ryhmäajotunti

Hinta: 205 €

Ilmoittaudu

Syventävän vaiheen opetus

Kuljettajaopetuksen syventävävaihe tulee suorittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluessa perusvaiheen päättymisen jälkeen. Koulutuksen suositeltava aloitusaika on noin vuoden kuluttua henkilöautokortin saamisesta, koska silloin opiskelijan omakohtaisia kokemuksia autoilusta pystytään paremmin hyödyntämään koulutuksessa. Myöskin harjoitteluvaiheen palautejakso tulee olla suoritettuna ennen syventävänvaiheen aloittamista. Syventävänvaiheen koulutuksen on tarkoituksena antaa sinulle vinkkejä ja ideoita oman ajotaitosi kehittämiseen. Henkilökohtaisella arviointijaksolla paneudutaan erityisesti sosiaalisiin taitoihin ja taloudelliseen ajamiseen, jolloin voit testata polttoaineenkulutusmittarin avulla, onko opettajan antamin ohjein mahdollista päästä entistä parempiin tuloksiin. Jos mahdollista rataharjoitukseen kannattaa osallistua omalla autolla, koska on aina tarpeellisempaa tuntea oman auton käyttäytyminen liukkaissa olosuhteissa. Radalla harjoitellaan monipuolisempia tehtäviä kuin perusvaiheessa vaiheessa, koska voidaan jo hyödyntää jokaisen omia kokemuksia liikenteestä. Koulutuksessa päästään myös tutustumaan Turvallisuustaloon, jossa pyritään mm. havainnollistamaan turvavyön käytön merkitystä onnettomuustilanteessa.

 • Lisäksi on opiskelua luokassa.
 • HUOM! Kurssikalenterissa mainittu alkamisajankohta on kurssin alkamisaika liukkaankelin radalla. Ennen rataharjoitteluun osallistumista on suoritettava henkilökohtaisen opetuksen osuus.
 • Syventävänvaiheen kurssille osallistuminen vaatii aina ennakkoilmoittautumisen rajallisen osallistujamääränsä vuoksi.
 • Käytämme koulutuksessamme Vihdin liukkaankelinrataa.

Kurssiin sisältyy

 • kaksi tuntia henkilökohtaista ajonarviointia
 • yksi oppitunti henkilökohtaista opetusta. sis. mm. liikenteen vuorovaikutustestin
 • kaksi tuntia harjoittelua liukkaankelinradalla
 • kolme tuntia luokkaopetusta

Hinta: 398 €

+97 € ratamaksu ratayhtiölle

Ilmoittaudu