Henkilöauto-opetus - B-kortti

Henkilöauto-opetus jakautuu teoria- ja ajo-opetukseen. Teoriaopetuksen voit toteuttaa luokka- tai virtuaaliopetuksena. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opetukseen läpiviemiseksi. Ajo-opetus pyritään sovittamaan muiden menojesi mukaan, sisältäen monipuolisia opetusaiheita mm. sekä liukkaalla että pimeällä ajamisen opetuksen.

Opetuksessa käytettävä monipuolinen opiskelumateriaali tukee oppimistasi opiskeluaikanasi. Emme opiskele ainoastaan ajokoetta varten vaan elämää varten. Pyrimme tekemään koulutettavasta turvallisen, muut huomioonottavan ja ympäristöystävällisen kuljettajan.

Mitä saa ajaa:

B-kortilla saa kuljettaa ajoneuvoa, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg sekä rekisteröintitodistukseen merkitty henkilömäärä enintään 1+8.

Jos kytketään perävaunu:

Vetoautoon saadaan kytkeä enintään 750 kg perävaunu, jos perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg, saa yhdistelmän kokomaismassa tällöin olla enintään 3500 kg.

Lisätiedot:

Jos sinulla on jo aiempi kortti, turvallisuuskoulutus voidaan vähentää paketeista.

Jos olet jo käynyt pimeänajonkoulutuksen, paketeista voidaan vähentää 50€ riskientunnistamisen koulutuksesta.

Voit myös räätälöidä itsellesi oman paketin niin, että lain määräämät minimi opetusmäärät täyttyvät. Otathan yhteyttä meihin.

Henkilöauto-opetus Green Drivesilta

Kurssit

B-kortti, paketti 1

Hinta: 889 €

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 125 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Kurssiin sisältyy

 • Teoriatunnit verkossa (turvallisuuskoulutus)
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 5 tuntia ajoharjoittelua autolla
 • 5 tuntia ajoharjoittelua simulaattorilla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Riskientunnistamiskoulutus simulaattorilla 

(Jos sinulla on aiempi kortti pohjalla niin turvallisuuskoulutusta ei tarvitse käydä.) Lisäajotunnit hinnaston mukaan

Ilmoittaudu

B-kortti, paketti 2

Hinta: 1412€

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 125 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Kurssiin sisältyy

 • Turvallisuuskoulutus
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 8,5 tuntia ajoharjoittelua autolla
 • 1,5 tuntia ajoharjoittelua simulaattorilla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Riskientunnistamiskoulutus liukkaankelinradalla
 • Nettreeni nettiharjoittelutunnukset

  (Jos sinulla on aiempi kortti pohjalla niin turvallisuuskoulutusta ei tarvitse käydä.) Lisäajotunnit hinnaston mukaan.

Ilmoittaudu

B-kortti, paketti 3

Hinta: 2588€

+ 20/35 € ajokorttilupamaksu Trafille
+ 125 € kuljettajantutkintomaksu tutkintotoimistolle

Kurssiin sisältyy

 • Turvallisuuskoulutus luokassa
 • 6 liikenneoppituntia luokassa
 • Oppimisympäristömateriaalit itseopiskeluun sekä oppikirja
 • 18 tuntia ajoharjoittelua autolla
 • 1,5 tuntia ajoharjoittelua simulaattorilla
 • Kouluauton käyttö ajokokeessa
 • Riskientunnistamisenkoulutus liukkaankelinradalla
 • Nettreeni nettiharjoittelutunnukset

Kurssi pitää takuun ajokokeen onnistumisesta. Jos et läpäise koetta niin me maksamme seuraavan ajokokeen. 

Lisäajotunnit hinnaston mukaan.

Ilmoittaudu

Riskientunnistamiskoulutus

Hinta: 295 €

Kurssiin sisältyy:

 • 4h verkko-oppitunnit
 • 1 ajotunti autolla
 • 3 ajotuntia simulaattorilla

 Simulaattori ohjelma valmistuu elokuun aikana

Ilmoittaudu

Riskientunnistamiskoulutus (radalla)

Hinta: 434 €

Kurssiin sisältyy

 • 4h teoriat verkko-oppitunnit
 • 3 ajotuntia
 • 1 ajotunti simulaattorilla
 • Ratamaksu

Ilmoittaudu

Turvallisuuskoulutus (EAS) opetusluvalla opettaville

Hinta: 49 €

Kurssiin sisältyy

 • 4 verkko-oppituntia

Oppimisympäristön voi ostaa erikseen opetuksen tueksi Hinta 69€

Ilmoittaudu

Vuoden 2017 lakimuutosten myötä uuden ajokortin suorittamiseen vaadittavat koulutusmäärät ovat muuttuneet. Oppilaalla on nyt aiempaa parempi mahdollisuus valita itse opintosisältönsä. Green Driversin ajokortin hintalaskurilla voit kätevästi laskea oman tarpeesi mukaisen ajokoulutuksen hinnan.

Muistathan, että ajoneuvon kuljettajana olet vastuussa paitsi omasta, myös muiden liikenteessä kulkevien turvallisuudesta. Harjoittele siis riittävästi.

Huomioithan, että kaikkiin hintoihimme lisätään toimistomaksu 20 €.

Henkilöauto

Kokonaishinta: 0€ +viranomaismaksut

Tulosta ennen lähettämistä

Ajo-opetuksen lisätiedot

Huomioithan, että kaikkiin hintoihimme lisätään toimistomaksu 20 €.

Ajokortti­opetuksen tuntimäärät ja sisältö

Ajokorttia varten sinun pitää hankkia vähintään tietty määrä opetusta. Opetusmäärät vaihtelevat ajokorttiluokasta riippuen. 

Alla ryhmän 1 eli mopon (AM/120), mopoauton (AM/121), traktorin (T), moottoripyörän (A1, A2, A) ja henkilöauton (B, BE) ajokorttien suorittamiseen vaadittavat tuntimäärät. 

Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.

 • Opetus sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita.
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa ajokorttia suorittavalle perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
 • Pyydä suoritetusta koulutuksesta todistus opettajalta. Tarvitset sitä mennessäsi teoria- ja ajokokeeseen. 
 • Opetuslupaopetuksessa EAS-koulutus tulee olla suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista.

Traktorin (T), mopon (AM/120) ja mopoauton (AM/121) ajokorttia varten ei vaadita pakollista ajo-opetusta, mutta se on suositeltavaa tutkinnon läpäisemiseksi.

Pakolliset tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia. Ajamisen opettelu on yksilöllistä, ja kuljettajaksi oppimiseen tarvitaan vaihteleva määrä harjoitusta. Ajamisessakin harjoitus tekee mestarin – mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi ja luotettavammaksi kuljettajaksi kehityt.

Ajo-opetuksen määrä riippuu suoritettavasta ajokortti­luokasta

 • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.
 • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.
 • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.

Riskien­tunnistamis­koulutus

Riskientunnistamiskoulutus on pakollinen vain henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajalle. Koulutus sisältää neljä teoriatuntia ja neljä ajotuntia.

 • Opetus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Ajo-opetus voidaan osin antaa simulaattorilla.
 • Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen ja tuetaan muutenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.